English
साइन इन साइन अप करें
अंग्रेजी-हिंदी > emigration depot का अर्थ

emigration depot इन हिंदी

आवाज़:  
अनुवादमोबाइल

उत्प्रवास डिपो
emigration:    उत्प्रवास प्रवास
depot:    आगार कोठी गोदाम
अंग्रेज़ी→नहीं। नहीं।→अंग्रेज़ी